Regulamin serwisuI. Informacje ogólne
 1. Właścicielem i administratorem strony 50zl.pl jest spółka ECO-cars, z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-362, przy ul. Fortecznej 14a, zarejestrowana w KRS pod numerami NIP 7822249887 oraz REGON 634370588.
 2. Serwis zapewnia przepływ informacji pomiędzy Sprzedającymi część pojazdów samochodowych z Poszukującymi części samochodowych.
 3. Zasięg działania serwisu-cała Polska.
 4. Poszukujący części składając zapytanie informowany jest o dostępności części bezpośrednio od Sprzedającego części.

II. Realizacja zamówienia
 1. Sprzedający części otrzymuje zapytania o części samochodowe zapisywane wcześniej przez administratora serwisu w bazie danych.
 2. Zapytania wysyłane przez Poszukujących części mogą być moderowane przez administratora serwisu.
 3. Zapytania zatwierdzone przez administratora są wysyłane natychmiast do zarejestrowanych w serwisie Sprzedających współpracujących z serwisem za pośrednictwem panelu dostępnego w Strefie Partnera oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Sprzedający otrzymuje informacje o poszukiwanej części-jej specyfikację oraz dane kontaktowe Poszukującego części (adres mejlowy i/lub adres e-mail).
 5. Poszukujący części po umieszczeniu zapytania w serwisie otrzymuje wiadomość e-mail o umieszczeniu zapytania w serwisie.
 6. Zapytania rozsyłane są do Sprzedających według ustawień profilu w panelu Mój Profil po zalogowaniu w STREFIE PARTNERA.

III. Sprzedający części
 1. Rejestracja Sprzedającego w systemie jest bezpłatna.
 2. Administrator prowadzi bazę danych Sprzedających części.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych przekazywanych za pośrednictwem serwisu.
 4. Każdy zarejestrowany Sprzedający ma dostęp do edycji swoich danych.
 5. Administrator umożliwia pierwszy dostęp do serwisu na zasadzie BEZPŁATNEGO 6 miesięcznego testu. Po okresie testowym Sprzedający może zrezygnować z usługi.
 6. Po okresie BEZPŁATNEGO testu Sprzedający może dołączyć do grona Sprzedających współpracujących na zasadach komercyjnych opłacając abonament.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dni trwania okresu testowego również w trakcie trwania okresu testowego.
 8. Cena abonamentu za korzystanie z systemu jest podana w cenniku.
 9. Faktury VAT wysyłane są drogą elektroniczną.

IV. Poszukujący części
 1. Wszystkie czynności dla osób szukających części są bezpłatne.

V. Odpowiedzialność administratora za zawierane transakcje
 1. Serwis 50zl.pl nie pośredniczy w transakcjach i nie pobiera prowizji od zawartych transakcji kupna/sprzedaży.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane pomiędzy Poszukującym części a Sprzedającym części.
 3. Serwis nie uczestniczy w procedurach reklamacyjnych pomiędzy Sprzedającym części a Poszukującym części.

VI. Zwroty
 1. Zwrot należności wpłaconych za korzystanie z serwisu w uzasadnionych przypadkach możliwy jest po przejściu procedury reklamacyjnej.

VII. Reklamacje
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni na podstawie pisemnego zgłoszenia wysłanego na adres biuro@50zl.pl.

VIII. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest ECO-CARS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Forteczna 14a, 61 - 362 Poznań, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000128544, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy.
 2. Administrator przetwarzana dane z zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jak RODO.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
   1. prowadzenia działalności komercyjnej przez Administratora, w postaci przesyłania informacji handlowych – i będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika;
   2. założenia i prowadzenia Konta na portalu www.50zl.pl – i będą przetwarzane przez okres pozostawania zarejestrowanym Użytkownikiem,
   3. złożenia zapytania za pośrednictwem portalu www.50zl.pl – będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.
  2. 1. na podstawie art. 6 ust. 1.b) RODO w celu:
   1. zawarcia i realizacji umowy związanej z korzystaniem z portalu www.50zl.pl, - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową;
  3. 1. na podstawie art. 6 ust. 1.c) RODO w celu:
   1. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – i będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
  4. 1. na podstawie art. 6 ust. 1.f) RODO w celu:
   1. prowadzenia korespondencji z Klientami - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
   2. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

IX. Ograniczenia realizacji zamówienia
 1. Administrator dochował wszelkich starań by korzystanie z serwisu przebiegało płynnie, wszelkie ograniczenia mogą wynikać z przyczyn niezależnych od Administratora.

X. Forma płatności
 1. Płatność za usługę pobierana jest tylko od Sprzedających części i odbywa się poprzez przelew bankowy.

Polityka prywatności